Συστάθηκε το 2018 και έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση αυτοκινήτων και με απώτερο στόχο  την   ανάπτυξη της σε όλο το φάσμα του τουριστικού τομέα.

Αποτελεί μία ευέλικτη δομή που στελεχώνεται από προσωπικό με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τουριστικό κλάδο με σκοπό την:

  • Ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά

Αφίσα