Πολιτική Προστασίας Και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική προστασίας και ασφάλειας έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε. Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά το ακόλουθο κείμενο προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας μας. Με τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, σημαίνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα:

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Γενικά
 2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα συλλέγουμε
 3. Επικοινωνία μέσω email ή μέσω φόρμας επικοινωνίας
 4. Ενημερωτικό δελτίο
 5. Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες
 6. Cookies και άλλες τεχνικές πληροφορίες
 7. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
 8. Πολιτική συναλλαγών με παιδιά
 9. Δικαίωμα Πρόσβασης, Επεξεργασίας και Διαγραφής των Δεδομένων σας

 

1) Γενικά

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Μέσω της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,το διαβατήριο ,η ταυτότητα οι συναλλαγές σας με εμάς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται από την Mideast Travel (εφεξής «επεξεργαστής» ), με έδρα στην Αθήνα, Ελλάδα.
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης (προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση απέναντί σας) για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 5 παρ. 1β Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Σε αυτή τη συμβατική σχέση στην οποία Εσείς είστε το ( Υποκείμενο )των Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία μας λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων (άρθρο 4 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

2) Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα συλλέγουμε

Σε κάποιες περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αγοράσετε υπηρεσίες (και θα σας καταστήσουμε σαφές τι ακριβώς χρειαζόμαστε από εσάς εκείνη τη στιγμή).

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για την έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο, κινητό και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία διαβατηρίου για να ταξιδέψετε σε κάποιους προορισμούς.
 • Για την έκδοση ακτοπλοϊκού εισιτηρίου μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο, κινητό και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία Διαβατηρίου για να ταξιδέψετε σε κάποιους προορισμούς.
 • Για την έκδοση visa μας παρέχετε το Διαβατήριο σας, φωτογραφίες και και άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα και τα ζητάει υποχρεωτικά η πρεσβεία για την έκδοση.
 • Για την έκδοση ESTA / ETA τα στοιχεία του Διαβατηρίου, και άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα και τα ζητάει υποχρεωτικά η πρεσβεία για την έκδοση.
 • Κατά την αγορά μιας υπηρεσίας σας, μας παρέχετε, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της κάρτας, τον τύπο, το όνομα του κατόχου της κάρτας, την ημερομηνία λήξης.
 • Όταν εγγράφεστε προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, ή άλλο υλικό μάρκετινγκ. Μας παρέχετε τη διεύθυνση email σας, το όνομα και άλλες σχετικές πληροφορίες, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ερωτήσεις και απορίες σας αλλά και να εξατομικεύουμε την άμεση, μη συναλλακτική, επικοινωνία μας μαζί σας, στέλνοντάς σας ενημερωτικό υλικό ή υλικό μάρκετινγκ προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.
 • Όταν παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες: Όταν συμπληρώνετε φόρμες για ερωτηματολόγια, έρευνες ή διαγωνισμούς, μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, το email σας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ζητηθούν.
 • Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Όταν παρέχετε συγκεκριμένο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, κριτική ή σχόλια ως πελάτης.

 

Σημαντικό: Για όποια συλλογή δεδομένων κάνουμε ζητούμε την συγκατάθεση σας πάντα εγγράφως. Τα έγραφα αυτά συλλέγονται, επεξεργάζονται αποθηκεύονται και διαγράφονται, ακολουθώντας μία συγκεκριμένη πολιτική.

3) Επικοινωνία μέσω email ή μέσω φόρμας επικοινωνίας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε (τη διεύθυνση email σας, πιθανότατα το όνομά σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας), ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε τη φόρμα επικοινωνίας μας για να ζητήσουμε την καταχώριση στοιχείων που δεν απαιτούνται για την επικοινωνία μαζί σας, επισημαίνουμε πάντοτε τα εν λόγω στοιχεία ως προαιρετικά. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες εξυπηρετούν στη στοιχειοθέτηση του ερωτήματός σας και στη βελτίωση της διαχείρισης του αιτήματός σας. Η δήλωση αυτών των πληροφοριών παρέχεται ρητώς σε εθελοντική βάση και με τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1α του ΓΚΠΔ. Εφόσον περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με κανάλια επικοινωνίας (όπως η διεύθυνση email σας ή ο αριθμός τηλεφώνου σας), συμφωνείτε επίσης ότι μπορούμε, ανάλογα με την περίπτωση, να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω αυτών των καναλιών επικοινωνίας, για να απαντούμε στο αίτημά σας. Μπορείτε, ασφαλώς, να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Διαγράφουμε τα δεδομένα που προκύπτουν σε αυτό το πλαίσιο, όταν η αποθήκευσή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη, ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους όπου υφίστανται θεσμοθετημένες απαιτήσεις διατήρησής τους.

4) Ενημερωτικό δελτίο

Με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1α του ΓΚΠΔ, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας, το οποίο θα σας ενημερώνει για τις τρέχουσες προσφορές μας. Για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της «διπλής συγκατάθεσης». Αυτό σημαίνει ότι, αφού εγγραφείτε, θα σας αποστείλουμε ένα email στη διεύθυνση email που δηλώσατε, στο οποίο θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας εντός [24 ωρών], τα στοιχεία σας θα κλειδωθούν και θα διαγραφούν αυτομάτως μετά από έναν μήνα.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις ΙΡ που χρησιμοποιήσατε και τις ώρες εγγραφής και επιβεβαίωσης. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να επαληθευτεί η εγγραφή σας και, εάν είναι απαραίτητο, να σας ενημερώσουμε για πιθανή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας.

Το μοναδικό στοιχείο που απαιτείται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου είναι η διεύθυνση email σας. Η δήλωση επιπρόσθετων δεδομένων με ξεχωριστή επισήμανση είναι προαιρετική και τα εν λόγω δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την προσωπική επικοινωνία μαζί σας. Μετά την επιβεβαίωσή σας, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση email σας με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου σε εσάς. Η νομική βάση παρέχεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1α του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή και να επιλέξετε να μη λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Μπορείτε να δηλώσετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, κάνοντας κλικ στον παρεχόμενο σύνδεσμο σε κάθε email ενημερωτικού δελτίου ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@mideast.gr.

5) Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες

H Mideast Travel δε δημοσιοποιεί, γνωστοποιεί ή διαθέτει σε τρίτα μέρη προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού της τόπου και σέβεται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από τρίτους όπως τα ξενοδοχεία, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα πρακτορεία ενοικίασης αυτοκινήτων, μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει αγορά υπηρεσίας μέσα από την ιστοσελίδα μας. Η κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτους γίνεται μόνο όταν επιβάλετε για την αγορά υπηρεσίας. Τα δεδομένα που κοινοποιούνται είναι τα ελάχιστα και συναφή με την αγορά της υπηρεσίας που επιλέξατε. Εκτός και αν η κοινοποίηση επιτρέπεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση. Η πολιτική προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι εν λόγω εταιρίες συμπίπτει με αυτήν που παρουσιάζεται εδώ.

6) Cookies και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Όταν επισκέπτεστε τη www.mideast.com.gr αποστέλλουμε στον υπολογιστή σας ένα “cookie”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο λογισμικό περιήγησης (browser) και αποθηκεύουν στοιχεία για την χρήση της ιστοσελίδας στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου ή θα προχωρήσετε σε κράτηση. Σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αρχεία cookies από τη Mideast Travel.

7) Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τις προστατεύσουμε. Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε. Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει διάφορα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και των τοίχων προστασίας, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.
  Για παράδειγμα:
  • Mόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τις λειτουργίες που επιτρέπει η επιχείρηση.
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται κρυπτογραφούνται με πρόγραμμα υψηλής προστασίας.
  • Ελέγχονται για τον χρόνο αποθήκευσης τους και καταστρέφονται με τεχνικά και οργανωτικά μέσα όπως ορίζει ο κανονισμός.
  • Η πρόσβαση στο δίκτυο μας προστατεύεται από firewall και υπάρχει ανάλογη πολιτική
  • Το εσωτερικό δίκτυο είναι οργανωμένο και στημένο με VLAN.
  • Όλοι οι υπολογιστές είναι προστατευμένοι με antivirus.
  • Δεν έχουν η χρήστες δικαιώματα διαχείρισης προγραμμάτων και θυρών ( usb ) στους υπολογιστές.
  • Υπάρχουν συμβάσεις εχεμύθειας με τους υπαλλήλους.
  • Ενημερώνονται σε τακτικά διαστήματα από εξειδικευμένα άτομα για την συλλογή και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

 

8) Πολιτική συναλλαγών με παιδιά

H Mideast Travel δεν προβαίνει σε συναλλαγές με παιδιά. Σε περίπτωση που γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι μικρότερος από 18 χρονών, τότε η προσωπική πληροφορία που μας έστειλε θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να τον ενημερώσουμε ότι απαιτείται γονική συγκατάθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς.

9) Δικαίωμα Πρόσβασης, Επεξεργασίας και Διαγραφής των Δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας καθώς και το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, μπορείτε επίσης να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας η οποία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη μεταξύ μας συμβατική σχέση, τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα συναινείτε και αναγράφετε στο έντυπο για την συλλογή. Σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).
Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μπορείτε να μας το αποστείλετε με email στo marketing@mideast.gr.